Ðang t?i... Vui lòng ch?...

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Số 2 Hà Bắc - Xã Tân Dĩnh - Huyện Lạng Giang - Tỉnh Bắc Giang - Điện thoại : 0240 3680 407

Thư viện video

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline 1
ĐT: (0240) 3680 407
Thống kê truy cập
Tin hoạt động
THÔNG BÁO CẬP NHẬT THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Thông báo về việc cập nhật thông tin cá nhân của cổ đông

Báo cáo kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Hồ sơ trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Hồ sơ trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo họp hội đồng cổ đông thường niên 2017

Mẫu giấy uỷ quyền họp hội đồng cổ đông

Mẫu giấy uỷ quyền họp hội đồng cổ đông

Báo cáo tài chính COMA2 năm 2016

Công ty COMA2 tổng kết báo cáo tài chính năm 2016 gửi cổ đông công ty

Thư viện ảnh
DỰ ÁN TIÊU BIỂU

 

Chứng chỉ